Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Innsyn/Postlister > Utval, råd og nemnder

Diverse råd og nemnder

Nedanfor finn du oversikt over diverse råd, nemnder, utval, styre og legat som har valde medlemmer frå Samnanger kommune.

 

Driftsassistanse for vatn og avlaup (DIHVA)  -  interkommunalt samarbeid 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL)Medlem
Vidar Tveiterås (AP)Varamedlem


 

Dyrevernsnemnd 2011 - 2015

Anne FrølandMedlem
Anja MarkenVaramedlem


Heimevernsnemnd 2011 - 2015

Jan Gunnar VaageMedlem
Håkon Olav HadelandMedlem


Innkvarteringsnemnd

Assisterande rådmann er ansvarleg.

  

  Jordskiftedommarar 2013 - 2106
MennKvinner 
 Knut B. Langeland Audhild Olsnes
 Norvald Kulild Anita Røseth
 Arne Frøland Hege Haugen
 Kårstein Kleivane Vigdis Teige
 Rune Teige Gunnveig Katrin Loe
 Hallstein Utskot
 Jann Haugen
 Magne Haugen
 Idar Reistad
 Torger Langeland
 Ove Åsebø
 Øyvind Røen
 Torleif Våge
 Frode Bjørnås
 Sigve Frøland
 Roy Ove Eikedal
 Knut Skarsbø
 Audun Samnøy
 Vidar Tveiterås


 

Klagenemnd eigedomsskatt 2011 - 2015

Arild GjerdeMedlem
John Olav HisdalMedlem
Marit LønnebakkenMedlem
Martha Karin NymarkVaramedlem
Arild RøenVaramedlem


Klageutval Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Jon Magne Bogevik (FRP)Medlem
Monica Tjønna (SP)Varamedlem


Kyrkjeleg fellesråd 2011 - 2015

Brigt Olav Gåsdal (AP)Medlem
Eva Hellevang (H)Varamedlem


Lagrettmedelemmer og meddommarar for Gulating lagmannsrett 2008 - 2012

Sture Tveit
Berit Hauge Aadland


Utsending til landsmøtet i Landsforeininga for nynorskkommunar (LNK) 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP)Medlem
Brigt Olav Gåsdal (AP)Varamedlem


Meddommarar til Nordhordland tingrett 2008 - 2012

MennKvinner
Eivinn TysselandGro Hadeland Røsseland
Dag NydalAnnlaug Røen Hauge
Bjarne VågeHeidi Fossdal
Inge AasgaardKjersti Erstad
Gunnar BruvikSissel Hisdal
Arild FanebustMette Haugen
Nils Arne TeigeOddveig Haugen
Per StorliOlga Katla
Kåre SkarKirsten Dalane Kleivane
Olav AarvikMargunn Lønnebakken
Håvard HeggernesTyra Pedersen
John Olav HisdalVibeke Raae
Kristian JørgensenInger Odland
Ove SandvikJorunn Oldervoll
Ole TotlandSiv-Merete Lønnebakken
Harald LangelandKarin Børdal Tveit
Geir MarkhusOlaug Øystese
Jørgen JørgensenMonica Tjønna
Terje Hoseth NæssVibeke B. Våge

Kari Øpstebø

Guro Berit Kolle Østvik


Ole Hildesmark og søskens legat 2011 - 2015

Ordførar (fast medlem)Medlem (Marit Aksnes Aase)
Leiar Naturutvalet (fast medlem)Medlem (Øyvind Strømmen)
Helga NygårdMedlem
Odd LønnebakkenMedlem
Solvor AadlandMedlem


Interkommunal oljevernberedskap 2011 - 2015

Karl Bård Kollbotn (FRP)Medlem
Øyvind Strømmen (BL)Varamedlem


Overformynderiet 2011 - 2015

Eva HellevangMedlem (valt for 4 år i 2011)
Laila HaugenMedlem (valt for 2 år i 2011) 
Tomas AadlandVaramedlem (valt for 2 år i 2011)
Kristian JørgensenVaramedlem (valt for 2 år i 2011)

  

Plassnemnd sentralidrettsanlegget 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP)Medlem
Vidar Tveiterås (AP)Medlem
Karl Bård Kollbotn (FRP)       Medlem


                          

Representantskap Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Sigmund Dyrhovden (KrF)Medlem
Roy Vegar Hope (H)Varamedlem


Representantskap Interkommunalt arkiv i Hordaland 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP)Medlem
Vidar Tveiterås (AP)Varamedlem


Samnanger Næringsforum, kommunal representant 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP)Medlem
Jens Harald Abotnes (KrF)Varamedlem


Skatteutval
(Ordninga med kommunalt skatteutval opphøyrde i 2008).


Skjønnsmenn 2008 - 2012

Ivar Berland
Ove Sandvik
Karin Steinsland
Anne Tandstad


Takstutval for grunnlag eigedomsskatt 2011 - 2015

Kjell Roar NordvikMedlem
Hjørdis Klyve       Medlem
Ove SandvikMedlem
Jorunn Mo Nilsen        Varamedlem
Erling Skar         Varamedlem
Ole TotlandVaramedlem


Takstutval for jordbruks, skogbruks og andre eigedomar 2011 - 2015

Johannes M. TysseMedlem
Ragnfrid Aadland OlsnesMedlem
Anne FrølandMedlem
Reidun LangelandVaramedlem
Øyvind RøenVaramedlem
Vidar TrengereidVaramedlem


Tilflyttingsnemnd

Rektorane på dei einskilde skulane er ansvarleg.


Vegnemnd 2011 - 2015

Marit Aksnes Aase (KRF)Medlem
Liv Berit K. Befring (AP)Medlem
Vidar Rolland (BL)Medlem
Sigmund Dyrhovden (KRF)Medlem
Øyvind Røen (SP)Medlem
Gunnar Bruvik (FRP)Medlem
Knut Martin Bjørnås (Samnanger Næringsforum               Medlem


Utsending til Kommunenes Sentralforbund

Marit AaseOrdførar (fast utsending)
Brigt Olav GåsdalVaraordførar (varamedlem)


Utsendingar til årsmøtet i Bergen og omland friluftsråd 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL)

Medlem

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Olaug Karin Øystese (AP)

Medlem

Eva Hellevang (H)

Varamedlem

Sigmund Dyrhovden (KRF)

Varamedlem

Jon Magne Bogevik (FRP)

Varamedlem


Vilt og innlandsfiskenemnd 2011 - 2015

John Magne BogevikMedlem
Rune TeigeMedlem
Asbjørn FossmarkMedlem
Margot HisdalMedlem
Margunn LønnebakkenMedlem
Ove GåsdalVaramedlem
Arne HolmefjordVaramedlem


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.05.2013
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon
  • Lag PDF
Artikkel (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Tone Ramsli      Webredaktør Jan Erik Boge
padlock