Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Innsyn/Postlister > Utval, råd og nemnder

Diverse råd og nemnder

Nedanfor finn du oversikt over diverse råd, nemnder, utval, styre og legat som har valde medlemmer frå Samnanger kommune.

Driftsassistanse for vatn og avlaup (DIHVA)  -  interkommunalt samarbeid 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL) Medlem
Vidar Tveiterås (AP) Varamedlem

Dyrevernsnemnd 2011 - 2015

Anne Frøland Medlem
Anja Marken Varamedlem

Heimevernsnemnd 2011 - 2015

Jan Gunnar Vaage Medlem
Håkon Olav Hadeland Medlem

Innkvarteringsnemnd

Assisterande rådmann er ansvarleg.

  

  Jordskiftedommarar 2013 - 2106
Menn Kvinner
 Knut B. Langeland  Audhild Olsnes
 Norvald Kulild  Anita Røseth
 Arne Frøland  Hege Haugen
 Kårstein Kleivane  Vigdis Teige
 Rune Teige  Gunnveig Katrin Loe
 Hallstein Utskot  
 Jann Haugen  
 Magne Haugen  
 Idar Reistad  
 Torger Langeland  
 Ove Åsebø  
 Øyvind Røen  
 Torleif Våge  
 Frode Bjørnås  
 Sigve Frøland  
 Roy Ove Eikedal  
 Knut Skarsbø  
 Audun Samnøy  
 Vidar Tveiterås  

Klagenemnd eigedomsskatt 2011 - 2015

Arild Gjerde Medlem
John Olav Hisdal Medlem
Marit Lønnebakken Medlem
Martha Karin Nymark Medlem
Elin Gjerde Medlem
Bjørn Sævild Medlem
Synnøve Nygård Øyen Varamedlem
Arild Røen Varamedlem
Helga Nygård Varamedlem

Klageutval Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Jon Magne Bogevik (FRP) Medlem
Monica Tjønna (SP) Varamedlem

Kyrkjeleg fellesråd 2011 - 2015

Brigt Olav Gåsdal (AP) Medlem
Eva Hellevang (H) Varamedlem

Lagrettmedelemmer og meddommarar for Gulating lagmannsrett 2008 - 2012

Sture Tveit
Berit Hauge Aadland

Utsending til landsmøtet i Landsforeininga for nynorskkommunar (LNK) 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP) Medlem
Brigt Olav Gåsdal (AP) Varamedlem

Meddommarar til Nordhordland tingrett 2008 - 2012

Menn Kvinner
Eivinn Tysseland Gro Hadeland Røsseland
Dag Nydal Annlaug Røen Hauge
Bjarne Våge Heidi Fossdal
Inge Aasgaard Kjersti Erstad
Gunnar Bruvik Sissel Hisdal
Arild Fanebust Mette Haugen
Nils Arne Teige Oddveig Haugen
Per Storli Olga Katla
Kåre Skar Kirsten Dalane Kleivane
Olav Aarvik Margunn Lønnebakken
Håvard Heggernes Tyra Pedersen
John Olav Hisdal Vibeke Raae
Kristian Jørgensen Inger Odland
Ove Sandvik Jorunn Oldervoll
Ole Totland Siv-Merete Lønnebakken
Harald Langeland Karin Børdal Tveit
Geir Markhus Olaug Øystese
Jørgen Jørgensen Monica Tjønna
Terje Hoseth Næss Vibeke B. Våge
  Kari Øpstebø
  Guro Berit Kolle Østvik

Ole Hildesmark og søskens legat 2011 - 2015

Ordførar (fast medlem) Medlem (Marit Aksnes Aase)
Leiar Naturutvalet (fast medlem) Medlem (Øyvind Strømmen)
Helga Nygård Medlem
Odd Lønnebakken Medlem
Solvor Aadland Medlem

Interkommunal oljevernberedskap 2011 - 2015

Karl Bård Kollbotn (FRP) Medlem
Øyvind Strømmen (BL) Varamedlem

Overformynderiet 2011 - 2015

Eva Hellevang Medlem (valt for 4 år i 2011)
Laila Haugen Medlem (valt for 2 år i 2011) 
Tomas Aadland Varamedlem (valt for 2 år i 2011)
Kristian Jørgensen Varamedlem (valt for 2 år i 2011)

  

Plassnemnd sentralidrettsanlegget 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP) Medlem
Vidar Tveiterås (AP) Medlem
Karl Bård Kollbotn (FRP)        Medlem
 

                         

Representantskap Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 2011 - 2015

Sigmund Dyrhovden (KrF) Medlem
Roy Vegar Hope (H) Varamedlem

Representantskap Interkommunalt arkiv i Hordaland 2011 - 2015

Monica Tjønna (SP) Medlem
Vidar Tveiterås (AP) Varamedlem

Samnanger Næringsforum, kommunal representant 2011 - 2015

Øyvind Røen (SP) Medlem
Jens Harald Abotnes (KrF) Varamedlem

Skatteutval
(Ordninga med kommunalt skatteutval opphøyrde i 2008).

Skjønnsmenn 2008 - 2012

Ivar Berland
Ove Sandvik
Karin Steinsland
Anne Tandstad

Sakkunnig nemnd for taksering av eigedomar 2014 - 2015 (erstatta skattetakstnemnda med verknad frå mai 2014) 

Ove Sandvik Leiar
Kjell Roar Nordvik      Nestleiar
Hjørdis Klyve Medlem
Erling Skar        Varamedlem
Ole Totland      Varamedlem
Jorunn Mo Nilsen Varamedlem

Takstutval for jordbruks, skogbruks og andre eigedomar 2011 - 2015

Johannes M. Tysse Medlem
Ragnfrid Aadland Olsnes Medlem
Anne Frøland Medlem
Reidun Langeland Varamedlem
Øyvind Røen Varamedlem
Vidar Trengereid Varamedlem

Tilflyttingsnemnd

Rektorane på dei einskilde skulane er ansvarleg.

Vegnemnd 2011 - 2015

Marit Aksnes Aase (KRF) Medlem
Liv Berit K. Befring (AP) Medlem
Vidar Rolland (BL) Medlem
Sigmund Dyrhovden (KRF) Medlem
Øyvind Røen (SP) Medlem
Gunnar Bruvik (FRP) Medlem
Knut Martin Bjørnås (Samnanger Næringsforum                Medlem

Utsending til Kommunenes Sentralforbund

Marit Aase Ordførar (fast utsending)
Brigt Olav Gåsdal Varaordførar (varamedlem)

Utsendingar til årsmøtet i Bergen og omland friluftsråd 2011 - 2015

Øyvind Strømmen (BL)

Medlem

Øyvind Røen (SP)

Medlem

Olaug Karin Øystese (AP)

Medlem

Eva Hellevang (H)

Varamedlem

Sigmund Dyrhovden (KRF)

Varamedlem

Jon Magne Bogevik (FRP)

Varamedlem

Vilt og innlandsfiskenemnd 2011 - 2015

John Magne Bogevik Medlem
Rune Teige Medlem
Asbjørn Fossmark Medlem
Margot Hisdal Medlem
Margunn Lønnebakken Medlem
Ove Gåsdal Varamedlem
Arne Holmefjord Varamedlem
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.06.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon
Artikkel (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Tone Ramsli      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering