Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Siste nytt

Mest vist

Publisert 08.05.2020

Resten av årsstega ved grunnskulane i Samnanger (5. til 10. trinn) startar onsdag 13.05.2020 til vanleg skuletid. Kommunen oppmodar dei som kan gå eller sykla til skulen om å gjera det. Skulerutene (skuleskyss) kjem til å gå som normalt, men med ulike smitteverntiltak.  

Publisert 07.05.2020
Skjermbilde.PNG

Vanleg opningstid vil gjelda, men tenestene vil vera redusert i starten

Publisert 06.05.2020
Oversiktskart Tømmerløypet.jpg

Detaljreguleringsplan for bustad i Tømmerløypet blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, med frist for merknadar 19. juni 2020.

Publisert 06.05.2020

Sluttrapport frå gransking av tre barnevernsaker i Samnanger vart lagt fram for kommunestyret 30.04.2020.  

Publisert 05.05.2020

Kommunepsykologen i Samnanger tilbyr eit lågterskeltilbod til barn, unge og vaksne med psykiske plager og lidingar, livskriser og andre utfordringar som verkar inn på den psykisk helsa. 

Publisert 05.05.2020

Det er plassert ut bosscontainer på Nesodden på plassen ved sida av glascontainarane, denne er meint for avfall som folk plukkar med seg når dei går tur og ved strandrydding.

Bosscontainaren er ikkje meint for avfall frå rydding i private hushald og hagar, men for avfall som folk plukkar med seg i naturen og langs veg.

Publisert 04.05.2020

Kommunestyremøtet 30.04.2020 vart overført direkte på internett. Det er no lagt ut opptak frå møtet.  

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering