Nyhende/kunngjeringar

Her vert det lagt ut nyhende og kunngjeringar frå kommunen.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.04.2013
Publisert 23.06.2017

Her finn du informasjon om stortings- og sametingsvalet 2017. Valdagen er måndag 11. september 2017.  

Publisert 22.06.2017

I kommunane Samnanger, Osterøy og Bergen treng ein ikkje å søkja brannvesenet om lov til å brenna bål på jonsokaftan. Det er tillate å tenna opp jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale. Bålbrenning skjer på eige ansvar. Følg dessutan brannvesenet sine råd for forsvarleg bålbrenning.

Publisert 21.06.2017
Aldal friluftsdag 19.08.17.JPG

 Alle er velkomne!

Publisert 16.06.2017

Kommunestyremøtet 15.06.2017 vart overført direkte på internett. Det er no lagt ut opptak frå møtet.  

Publisert 15.06.2017
KP

Frist for merknadar er utsett til 30. juni 2017

Publisert 15.06.2017

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 11-12, 14 vert Samnanger kommune sin TS-plan (2017-2021) lagt ut til offentleg ettersyn frå 15. mai - 30. juni 2017. Plandokumenta vert å finna på kommunen si heimeside (sjå lenke under) samt i ekspedisjonen på kommunehuset.

Publisert 15.06.2017

Fv. 7 stengt ved Tokagjeldet måndag-torsdag 19.06.-30.06, mellom kl. 06.15 og 19:00.

Første Førre | Neste Siste