Nyhende/kunngjeringar

Her vert det lagt ut nyhende og kunngjeringar frå kommunen.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.04.2013
Publisert 22.08.2019

Kommunestyremøtet torsdag 22.08.2019 vert overført direkte på internett. Møtet startar kl. 16.00.  

Publisert 21.08.2019

Her finn du informasjon om tilbodet om førehandsrøysting i Samnanger. 

Publisert 06.08.2019

Alle elevar i grunnskulen i Samnanger begynner på skulen mån.19.august. Barnetrinnet (1.-7.trinn) kl. 08:30 og ungdomstrinnet (8.-10.trinn) kl. 08.40. 

Vel møtt til eit nytt skuleår!

Publisert 06.08.2019

har felles oppstart torsdag 22. august kl. 18:00 på Samnanger barneskule. 

Publisert 17.07.2019

Ordførar Knut Harald Frøland har 60 % foreldrepermisjon fram til 24.10.2019. Øyvind Røen fungerer som ordførar i 60 % i denne perioden. 

Publisert 16.07.2019

(Publisert 16.07.2019). Gangvegen ned til Fossen bratte er stengd inntil vidare. Årsaka er at det for tida pågår fjellsikringsarbeid i fjellsida over den gamle bilvegen ved fossen. Av tryggleiksmessige årsaker må gangvegen ned til fossen haldast stengd i den perioden fjellsikringsarbeidet pågår. Arbeidet vert utført av Norsk Fjellsikring på oppdrag frå Statens Vegvesen, og vil truleg pågå i eit par veker framover. 

Publisert 02.07.2019

Her finn du diverse informasjon om valet. 

Første Førre | Neste Siste