Publisert 04.04.2017

 Bassenget på Samnanger ungdomsskule har ope frå 1. oktober til ut april. 

Publisert 13.03.2017

Grunneigar har ansvar for at tre og greiner som veks inn over vegens eigedomsområde vert fjerna. Sjå meir informasjon i lenker under. 

Publisert 07.03.2017

 Lenke til dokument vedrørande nabovarsel om rassikringstiltak på vegparsell til Toræna.

Publisert 14.02.2017

Turar og aktivitetar for born, ungdom og vaksne

Publisert 12.01.2017
Karsten og Petra

 i Samnanger folkebibliotek

Publisert 05.01.2017
Reguleringsendring Bjørkheim

Reguleringsendring for områdereguleringsplan Bjørkheim, planID1242201001
vart vedteken i kommunestyret 15.12.2016.

Publisert 16.12.2016
25-årsjubilantar 2016

Fem tilsette har i år 25-årsjubileum som medarbeidarar i Samnanger kommune. Dette vart markert med ei tilstelling på kommunehuset 14.desember 2016, der rådmannen og einingsleiarane deira var til stades.  Dei fem medarbeidarane som hadde 25-årsjubileum i kommunen i 2016 var: 

  • Mariann T Sandvik
  • Irene Tveit Haugen
  • Astrid Håhjem
  • Kari Dyrhovden
  • Kjersti Nordvik. (Ho var ikkje til stades på markeringa)

På tilstellinga 14. desember vart det i tillegg til talar og kakespising overrekt blomar og gåve frå kommunen. 

Første Førre | Neste Siste