Publisert 24.03.2020

Kommunen får ein del spørsmål om forbodet mot å overnatta i fritidsbustad utanfor kommunen ein bur i. Her finn du informasjon og svar på nokre spørsmål. 

Publisert 24.03.2020

Både born, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiarane på telefon eller e-post, for eksempel med spørsmål om koronaviruset.    

Publisert 20.03.2020

Pr 02.04.2020 har me testa 61 personar i Samnanger. Me har fått svar på 57 av desse prøvane og alle desse er negative (ingen smitta). Me ventar på svar på dei siste fire prøvane. 

Publisert 19.03.2020
18199371_366890607041738_8738551300094624774_n.jpg

 inntil vidare

Publisert 17.03.2020

Det er oppretta eit eige telefonnummer til legekontoret for pasientar som mistenker koronasmitte; 48893212. 
 

Publisert 16.03.2020

(Oppdatert 24.03.2020) Samnanger fysikalske institutt held stengt frå og med 16.03.2020. Det same gjeld kommunefysioterapauten sitt tilbod til pasientane. 

Publisert 16.03.2020

Kommunal planstrategi vert med dette lagt ut på høyring med frist for merknadar 16. april 2020.

Første Førre | Neste Siste