Publisert 26.06.2020

NAV Samnanger opnar for drop-in-timar onsdagar kl. 12.00 - 14.00 frå og med 01.07.2020. 

Publisert 24.06.2020
Skjermbilde.PNG

 "Skriv til NAV/Ditt NAV"

Publisert 22.06.2020

Kommunestyret vedtok 18.06.2020 å oppretta ein gåvekonto (bankkonto og Vipps-konto) der ein kan gje pengegåver til kommunen. Kontoen er no oppretta.  

Publisert 19.06.2020

Informasjon frå Vestland fylkeskommune:
 

Arbeidet med utbetring av Haukanestunnelen er godt i gang for at tunnelen skal vere trygg å køyre i.
No er arbeidet i ein fase der det er naudsynt å sprenge inne i tunnelen.

Sprengingsarbeidet vil skje i to periodar:
 

frå 15. juni til 3. juli

frå 27. juli – 4. september. 

Publisert 19.06.2020

Kommunestyremøtet 18.06.2020 vart overført direkte på internett. Det er no lagt ut opptak frå møtet.  

Publisert 18.06.2020

Informasjon og søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret 2020/2021. 
 

Publisert 16.06.2020

Helsestasjonen vil ha redusert drift i perioden 22.06.2020 - 16.08.2020, grunna ferieavvikling.  

Første Førre | Neste Siste