Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 17.01.2014

Rapporten etter granskinga av barneverntenesta i Samnanger vart lagt fram 18.12.2013. Rapporten m/vedlegg kan lastast ned her.   

Publisert 09.01.2014

Kommunestyret vedtok 18.12.2013 budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 - 2017.  

Publisert 19.12.2013

Samnanger kan no kalla seg ein Fairtade-kommune. Kommunen sin søknad vart godkjent av Fairtrade Norge 12.12.2013.

Publisert 02.10.2013
Fairtade-logo

Samnanger fekk 12.12.2013 melding om at me er godkjent som Fairtrade-kommune. Kommunen har i 2014 også fått overrekt diplom frå Fairtrade Norge som stadfestar dette.  

Kva verksemder i Samnanger er med?
Følgjande verksemder og serveringsstader i Samnanger er i dag med på Fairtrade-samarbeidet (ved at dei brukar og/eller sel Fairtrade-merka produkt):

  • Aadland gards- og friluftsbarnehage
  • LAGA
  • Samnanger helsetun
  • Samnanger kyrkje
  • Samnanger ungdomsskule
  • Sigmundstovo gjestehus
  • Sætervika ungdomssenter

I tillegg får ein kjøpt Fairtrade-merka produkt i begge daglegvarebutikkane i Samnanger (Kiwi og Spar på Bjørkheim).

Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger 
Det er oppretta ei eiga Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger (sjå https://www.facebook.com/SamnangerFairtrade).


 

Publisert 13.09.2013
Faksimile frå Samningen

Lokalavisa Samningen hadde 27.06.2013 ein reportasje med tittelen "Samnanger går føre i pasientsikkerheit". Der kunne me lesa at Samnanger ligg først i løypa når det gjeld å sikra rett legemiddelbruk til eldre og pasientar som bur heime.  

Publisert 21.03.2013

Søknad om kulturstipend til unge i aldersgruppa 13-25 år

Publisert 29.11.2012

Mange innbyggjarar har fått spørsmål frå seljarar over telefon om å føreta radonmåling i bustadane sine. Nokre seljarane påstår at kommunen har avtale om slike målingar. Dette stemmer ikkje. Kommunen har ikkje inngått nokon avtalar med noko firma om slike målingar. Dei avtalane som er inngått handlar om radonmålingar i kommuneale bygg.

Samnanger kommune kjenner heller ikkje til at det er område i Samnanger som er spesielt utsette for radon.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering