Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 02.10.2013
Fairtade-logo

Samnanger fekk 12.12.2013 melding om at me er godkjent som Fairtrade-kommune. Kommunen har i 2014 også fått overrekt diplom frå Fairtrade Norge som stadfestar dette.  

Kva verksemder i Samnanger er med?
Følgjande verksemder og serveringsstader i Samnanger er i dag med på Fairtrade-samarbeidet (ved at dei brukar og/eller sel Fairtrade-merka produkt):

  • Aadland gards- og friluftsbarnehage
  • Samnanger helsetun
  • Samnanger kyrkje
  • Samnanger ungdomsskule
  • Sigmundstovo gjestehus
  • Sætervika ungdomssenter

I tillegg får ein kjøpt Fairtrade-merka produkt i to av daglegvarebutikkane i Samnanger (Kiwi og Spar på Bjørkheim).

Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger 
Det er oppretta ei eiga Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger (sjå https://www.facebook.com/SamnangerFairtrade).


 

Publisert 13.09.2013
Faksimile frå Samningen

Lokalavisa Samningen hadde 27.06.2013 ein reportasje med tittelen "Samnanger går føre i pasientsikkerheit". Der kunne me lesa at Samnanger ligg først i løypa når det gjeld å sikra rett legemiddelbruk til eldre og pasientar som bur heime.  

Publisert 21.03.2013

Søknad om kulturstipend til unge i aldersgruppa 13-25 år

Publisert 29.11.2012

Mange innbyggjarar har fått spørsmål frå seljarar over telefon om å føreta radonmåling i bustadane sine. Nokre seljarane påstår at kommunen har avtale om slike målingar. Dette stemmer ikkje. Kommunen har ikkje inngått nokon avtalar med noko firma om slike målingar. Dei avtalane som er inngått handlar om radonmålingar i kommuneale bygg.

Samnanger kommune kjenner heller ikkje til at det er område i Samnanger som er spesielt utsette for radon.

Publisert 16.11.2012

Kommunestyret vedtok 13.11.2012 gebyrregulativ for bygge- og delingssaker, plansaker og saker etter matrikkellova. Gjeld frå 01.01.2013.

Regulativet kan lastast ned nedanfor.


Publisert 09.11.2012


Ettersøksplikt
Ved mistanke om skadeskyting av vilt, har jaktlaget plikt til å setja i verk søk. Daude dyr kan representera ein fare for vassforsyninga i kommunen. Dersom søket er resultatlaust, skal kommunen v/Landbrukskontoret varslast.

Publisert 28.09.2012

Onsdag 26.09.2012 var det folkemøte på Tysse om North Connect-prosjektet. Lysarka frå møtet er no lagt ut på kommunen sine nettsider.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering