Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 21.01.2014
Underskriving av brannsamarbeidsavtale

Bergen og Samnanger har inngått samarbeidsavtale om brann- og redningstenester. Avtalen gjeld frå 01.01.2014.   

Publisert 17.01.2014

Rapporten etter granskinga av barneverntenesta i Samnanger vart lagt fram 18.12.2013. Rapporten m/vedlegg kan lastast ned her.   

Publisert 09.01.2014

Kommunestyret vedtok 18.12.2013 budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 - 2017.  

Publisert 19.12.2013

Samnanger kan no kalla seg ein Fairtade-kommune. Kommunen sin søknad vart godkjent av Fairtrade Norge 12.12.2013.

Publisert 02.10.2013
Fairtade-logo

Samnanger fekk 12.12.2013 melding om at me er godkjent som Fairtrade-kommune. Kommunen har i 2014 også fått overrekt diplom frå Fairtrade Norge som stadfestar dette.  

Kva verksemder i Samnanger er med?
Følgjande verksemder og serveringsstader i Samnanger er i dag med på Fairtrade-samarbeidet (ved at dei brukar og/eller sel Fairtrade-merka produkt):

  • Aadland gards- og friluftsbarnehage
  • Samnanger helsetun
  • Samnanger kyrkje
  • Samnanger ungdomsskule
  • Sigmundstovo gjestehus
  • Sætervika ungdomssenter

I tillegg får ein kjøpt Fairtrade-merka produkt i to av daglegvarebutikkane i Samnanger (Kiwi og Spar på Bjørkheim).

Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger 
Det er oppretta ei eiga Facebook-gruppe om Fairtrade i Samnanger (sjå https://www.facebook.com/SamnangerFairtrade).


 

Publisert 13.09.2013
Faksimile frå Samningen

Lokalavisa Samningen hadde 27.06.2013 ein reportasje med tittelen "Samnanger går føre i pasientsikkerheit". Der kunne me lesa at Samnanger ligg først i løypa når det gjeld å sikra rett legemiddelbruk til eldre og pasientar som bur heime.  

Publisert 21.03.2013

Søknad om kulturstipend til unge i aldersgruppa 13-25 år

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering