Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 02.06.2015

I møte den 26. mai vedtok Utval for oppvekst og omsorg i Samnanger kommune å gje Samnanger kommune sin kulturpris til familien Røen ved Marit, Knut Inge, Linn Borgny og Benjamin.

 

Publisert 03.03.2015

I 2015 fekk alle innbyggjarar i Samnanger ein såkalla kjernejournal. Kjernejournalen er ei elektronisk teneste som samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får akutt behov for hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore tidlegare. Dersom du har alvorlege sjukdomar eller allergiar, kan du snakka med fastlegen din og be han/ho leggja dette inn i kjernejournalen din. 

Publisert 23.01.2015

Kommunen har frå og med 2015 innført nye rutinar for fakturering av tømming av private septiktankar/slamavskiljarar.    

Publisert 05.01.2015

På BKK sine nettsider kan du melda frå om gatelys som ikkje virkar.   

Publisert 05.01.2015

Samnanger ungdomsråd har lage ei offentleg facebookside. Veldig fint om de liker og følgjer sida! Søk på  ”Samnanger ungdomsråd” så vil den dukka opp.

Publisert 27.11.2014

Oppmodar alle til å melda frå til kommunen om komande aktivitetar og arrangement. På denne måten får me ei samla oversikt på kommunen si nettside.

Publisert 30.09.2014

Kommunen skifta i sommar system for fakturering av kommunale avgifter. Som følgje av dette vil nokre kundar oppleva at avtalegiro ikkje fungerer.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering