Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 26.05.2011
Frå 30.05.2011 legg BIR om rutene sine. Dei fleste kundane vil då få endra vekedag for henting av restavfall, papir og plastemballasje.
Publisert 29.04.2011
Rådmannen skriv kvart år årsmelding til kommunestyret. Årsmeldinga vart lagt fram for kommunestyret 28.04.2011. Du kan lasta ned årsmeldinga nedanfor.
Publisert 01.04.2011

BKK sin søknad om konsesjon om å få byggja Aldal kraftverk og nytt Frøland kraftverk er sendt ut på høyring. Høyringsfrist er 13.05.2011. 

Publisert 30.03.2011

Kommunedelplan for kystsona i Samnanger er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.02 - 31.03.2011.  

Publisert 17.03.2011

Evalueringsrapport vedkomande legevaktsamarbeidet Samnanger/Os til politisk handsaming er no lagt ut.

Publisert 02.03.2011

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Bjørkheim vart lagt ut på høyring hausten 2010, med høyringsfrist 10.12.2010. Høyringsdokumenta finn du nedanfor.

Publisert 22.02.2011

BIR rapporterer at i fjor minka mengda restavfall levert i Samnanger med 92 tonn. Det er ei fin utvikling, og det å laga lite boss er eit viktig miljøbidrag frå hushalda.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Hilde-Lill Våge      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering