Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 12.09.2011
Samnanger kommune har engasjert Norconsult til å utarbeida detaljreguleringsplan for øvre Rolvsvåg industriområde. Uttalefrist 07.10.11.
Publisert 09.09.2011
Samnanger kommune har sett i gang arbeid med detaljregulering i delegert sak nr. 072/11. Frist for innsending av merknader er 07.10.2011.
Publisert 02.09.2011
Samnanger får 8,2 millionar kroner til avbøtande tiltak i samband med den nye kraftlina mellom Sima og Samnanger. Dette vart bestemt av Olje- og energidepartementet 26.08.2011.
Publisert 02.09.2011
Samnanger kommune gjennomfører ei spørjeundersøking om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Publisert 15.08.2011
For å visa medkjense etter dei tragiske hendingane på Utøya og i Regjerningskvartalet er det lagt ut kondolanseprotokoll på kommunehuset. Alle er velkomne til å skriva helsinga si der.
Publisert 27.07.2011
Etter det me får opplyst frå Samnanger Arbeidarparti skal ikkje ungdommar frå Samnanger ha vore involverte i tragedien på Utøya. Dersom det likevel skulle vera pårørande eller berørte i Samnanger som har bruk for hjelp, kan dei ta kontakt med legevaktsentralen på telefon 81568565
Publisert 20.07.2011
Samnanger kommune har fått avgrensa midlar til tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Søknadsfrist er 01.08.2011.
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering