Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 02.09.2011
Samnanger kommune gjennomfører ei spørjeundersøking om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Publisert 15.08.2011
For å visa medkjense etter dei tragiske hendingane på Utøya og i Regjerningskvartalet er det lagt ut kondolanseprotokoll på kommunehuset. Alle er velkomne til å skriva helsinga si der.
Publisert 27.07.2011
Etter det me får opplyst frå Samnanger Arbeidarparti skal ikkje ungdommar frå Samnanger ha vore involverte i tragedien på Utøya. Dersom det likevel skulle vera pårørande eller berørte i Samnanger som har bruk for hjelp, kan dei ta kontakt med legevaktsentralen på telefon 81568565
Publisert 20.07.2011
Samnanger kommune har fått avgrensa midlar til tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Søknadsfrist er 01.08.2011.
Publisert 21.06.2011
Planprogram for kommunedelplan for små vasskraftverk ligg ute til høyring i perioden 16.06 - 15.08.2011.
Publisert 03.06.2011
Frå 06.06.2011 innfører Samnanger kommune felles fakturaadresse og krav om at alle fakturaer skal vera merka med rekvirentnummer.
Publisert 30.05.2011
Planprogrammet for omreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Bjørkheimsområdet vart fastsett av kommunestyret 24.02.2011. Varsel om fastsett planprogram vart 25.05.2011 sendt ut til dei som gav høyringsuttale til forslaget til planprogram.
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Hilde-Lill Våge      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering