Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar
Publisert 17.03.2011

Evalueringsrapport vedkomande legevaktsamarbeidet Samnanger/Os til politisk handsaming er no lagt ut.

Publisert 02.03.2011

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Bjørkheim vart lagt ut på høyring hausten 2010, med høyringsfrist 10.12.2010. Høyringsdokumenta finn du nedanfor.

Publisert 22.02.2011

BIR rapporterer at i fjor minka mengda restavfall levert i Samnanger med 92 tonn. Det er ei fin utvikling, og det å laga lite boss er eit viktig miljøbidrag frå hushalda.

Publisert 15.02.2011

Fredag 11.02.2011 opna LAGA-butikken på Bjørkheim. LAGA er ein samanslutnad av lokale mat- og handarbeidsaktørar.

Publisert 03.02.2011

Rapportar om sjøkabelløysing Sima - Kvam vart lagt fram 01.02.2011.

Publisert 31.01.2011

Treng du ved på rot? Ja då kan du melda deg på dugnad. LivOgLyst-prosjektet "skogrydding" startar opp igjen laurdag 5. februar.

Publisert 19.01.2011

Samnanger kommune skal evaluera den interkommunale legevakta.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Hilde-Lill Våge      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering