Publisert 30.11.2016

Framlegg til økonomiplan 2017 - 2020 for Samanger kommune ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 30.11 - 15.12.2016. Budsjett for 2017 er ein del av økonomiplanen.  

Publisert 10.11.2016
20161109_193548 (007).jpg

 Ungdomsrådet er konstituert

Publisert 12.10.2016

Kommunestyret vedtok 23.06.2016 at Samnanger vil halda fram som eigen kommune.  

Publisert 12.10.2016

Den 01.09.2015 vart det innført nytt nasjonalt legevaktsnummer for heile Norge. Nummeret er 116117, og dette ringer du for å koma i kontakt med den lokale legevakta, uansett kor i landet du ringer frå. Telefonnummeret er gratis å ringa til frå både fasttelefon og mobil. Dette nummeret skal du nytta når du treng øyeblikkeleg hjelp utanom fastlegens åpningstid.

 

Publisert 16.06.2016
Resultat folkerøysting 16. juni 2016

Det vart fleirtal for at Samnanger skal vera eigen kommune. Dette alternativet fekk 666 røyster, medan 388 røysta for at Samnanger skal slå seg saman med andre kommunar. 

Publisert 02.06.2016

Frå 01.06.2016 er det Bergen barnevern avdeling Arna som tek hand om barneverntenestene også i Samnanger. Dei har kontor i 3. etasje på Øyrane Torg i Indre Arna. 

Publisert 13.05.2016
Joar Lemme.jpg

 

 Av omtrent 340 nominerte til drømmestipendet, er Joar Lemme ein av dei 100 som har fått stipendet for 2016. 

Første Førre | Neste Siste