Publisert 05.01.2015

På BKK sine nettsider kan du melda frå om gatelys som ikkje virkar.   

Publisert 05.01.2015

Samnanger ungdomsråd har lage ei offentleg facebookside. Veldig fint om de liker og følgjer sida! Søk på  ”Samnanger ungdomsråd” så vil den dukka opp.

Publisert 27.11.2014

Oppmodar alle til å melda frå til kommunen om komande aktivitetar og arrangement. På denne måten får me ei samla oversikt på kommunen si nettside.

Publisert 30.09.2014

Kommunen skifta i sommar system for fakturering av kommunale avgifter. Som følgje av dette vil nokre kundar oppleva at avtalegiro ikkje fungerer.

Publisert 22.08.2014

Kommunen ønskjer å leggja til rette for ei mekkegruppe for ungdom. I samband med dette er me på jakt etter eit eigna lokale/verkstad.

Publisert 22.05.2014

Samnanger kommunestyre gjorde 7.5.14 prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar. Plan- og bygningslova § 17-2 heimlar bruk av utbyggingsavtalar for gjennomføring av planvedtak.

 

Publisert 28.02.2014

Reguleringsplan for Storhaugen frå 1985 har no fått ein del av arealet omregulert frå einebustader til fleirfamiliebustader. Eigedomane som reguleringsendringa råkar er gbnr. 18/7, 18/10 og 18/15.

Første Førre | Neste Siste