Publisert 06.11.2018

Ein tredjedel av all mat som vert produsert i verda vert øydelagt eller kasta. I Noreg vert det kvart år kasta over 350 000 tonn spiseleg mat. Alle kan vera med å bidra til redusert matsvinn. 

Publisert 31.10.2018

Frå og med 2018 vert det kravd inn avgift for feiing og tilsyn i fritidsbustader i Samnanger. Avgifta for 2018 vert kravd inn i 4. kvartal 2018. 

Publisert 31.10.2018

I forbindelse med nye varamurar vil vegen verta stengt i periodar på inntil ca 2 timar. Murane må støypast samanhengande utan opphald for å unngå omfattande opp og nedrigging av maskinar. 

Publisert 30.10.2018

Ved påkøyrsel av vilt (hjort), må bilførar straks melda frå til politiet på telefon 02800. 

Publisert 22.10.2018
Foreldrekurs.JPG

 Påmeldingsfrist tysdag 23.10.18

Publisert 15.10.2018

 Påmelding innan 16.10.18

Publisert 12.10.2018

(Publisert 12.10.2018). På grunn av tekniske problem fungerer telefonsentralen på legekontoret dessverre ikkje slik den skal. 

Første Førre | Neste Siste