Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet behandlar saker som vedkjem tilsette i kommunen. Dette er eit partsamansett utval.

I kommunestyreperioden 2015 - 2019 har utvalet 8 medlemmer (5 frå arbeidsgjevar og 3 frå arbeidstakarane).


Arbeidsgjevarrepresentantar i administrasjonsutvalet:
 
Faste medlemmer Varamedlemmer i rekkefølgje
Bygdalista, Framstegspartiet
og Bygdalista:
 
Knut Harald Frøland (Bl) - leiar
Monica Tjønna (Sp) - nestleiar
Odd Arne Haga (Frp)
Lena Tveit (Bl)
Øyvind Røen (Sp)
Gunnar Bruvik (Frp)
Solveig Vassenden (Bl)
Arbeiderpartiet, Høgre,
Kristeleg Folkeparti og

Miljøpartiet Dei Grøne:
 
Olaug Karin Øystese (Ap)
Øyvind Strømmen (Mdg)
Gunn Totland Moss (Krf)
Arild Røen (H)
Nils Aadland (Ap)
Arbeidstakarrepresentantar i administrasjonsutvalet:

  • Oddrun Lemme Sandvin, Fagforbundet

  • Bjørg Tvedterås, Fagforbundet

  • Hilde Maraas Aarvik, Utdanningsforbundet

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.11.2015