Sørvissenteret på kommunehuset

Sørvissenteret på kommunehuset har ansvar for diverse fellesfunksjonar i kommunen. Eininga har om lag 5 årsverk. Marianne Soleng er leiar for eininga. 

Hovudansvarsområda for eininga er:

  • Ekspedisjon og sentralbord
  • Arkiv
  • Politisk sekretariat
  • IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)