Eldrerådet

Eldrerådet vert vald av kommunestyret og er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet er oppretta på bakgrunn av reglar i kommunelova. Eldrerådet tek opp saker som gjeld levekåra for eldre, eller andre saker som vedkjem eldre.

Fleirtalet av medlemmene skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. 

Val av medlemmer til eldrerådet 2019-2023 vil verta gjort av kommunestyret 05.12.2019. Fram til dette fungerer eldrerådet som vart vald i 2015. 

 

Eldrerådet - Faste medlemmer 2015 - 2019
Eldrerådet - Faste medlemmer 2015 - 2019
Namn Funksjon
Solveig VassendenBygdalistaMedlem
Gunnar BruvikFramstegspartietMedlem
Oddbjørg HisdalMedlem
Solveig SjursenMedlem
Bjørg SolvangMedlem
Eldrerådet - Varamedlemmer 2015 - 2019 for representantane som er alderspensjonistar
Eldrerådet - Varamedlemmer 2015 - 2019 for representantane som er alderspensjonistar
NamnFunksjon
Karin Børdal TveitVaramedlem
Anne-Mari SteinslandVaramedlem
Inger-Karin TotlandVaramedlem
Eldrerådet - Varamedlemmer for politikarrepresentantane 2015 - 2019
Eldrerådet - Varamedlemmer for politikarrepresentantane 2015 - 2019
NamnParti/ListeFunksjon
Øyvind RøenSenterpartietVaramedlem
Norvald GjerdeFramstegspartietVaramedlem
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.10.2019