Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Medlemmer 2015 - 2019
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne - Medlemmer
Namn
Gunnar Utskot, leiar
Kristin Solvåg, nestleiar
Monica Tjønna (Sp)
Varamedlemmer 2015 - 2019
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne - Varamedlemmer
Namn
Olaug K. Øystese (A)
Martin Haugen (Bl)
Miriam Hisdal
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.12.2011