Kulturskulen

Undervisninga ved Samnanger kulturskule føregår på skulane, delvis i samarbeid med den aktuelle skulen. Mesteparten av tilbodet er opplæring på ulike musikkinstrument, men det vert også undervist i drama/teater.


 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.03.2020