Musikkbingen

Ved Samnanger barneskule har kommunen ein musikkbinge, som kan lånast av personar og band/grupper som treng ein stad å øva. Musikkbingen er eit fullt utstyrt "band-rom", med unnatak av gitarar. Musikkbingen er open alle dagar i veka. Søknadsskjema og retningslinjer for bruk av musikkbingen finn du nedanfor.  


Søknadsskjema for bruk av musikkbingen:


For utøvarar under 18 år må søknaden signerast og godkjennast av ein kontaktperson over 18 år.


Prisar for bruk av musikkbingen:

  • Pris pr. faste utøvar pr. månad kr. 50.
  • Pris pr. eingongsleige kr. 150.Retningslinjer for bruk av musikkbingen: 

 


Musikkbingen utvendig - Klikk for stort bileteMusikkbingen utvendig

 

 

Musikkbingen innvendig - Klikk for stort bileteMusikkbingen innvendig