NAV Samnanger - nye opningstider frå 1. mai.

NAV Samnanger er delt i ein statleg og ein kommunal del, med ein felles leiar, Magne Djuvik. 

NAV Samnanger er frå januar 2015 ei eiga eining i kommunen. 

Den kommunale delen av NAV Samnanger har ansvar for oppgåver som tidlegare låg til sosialkontoret, i tillegg til flyktningeteneste.  

Telefonnummeret til NAV Samnanger er 55 55 33 33. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2017

NAV-plakat 2017 - Klikk for stort bilete

Artiklar