Tryggleiksalarmar

Samnanger kommune har avtale med Hjelp 24 Trygghetsalarm AS
(tidlegare Falken og Lev Vel Helse) om utleige av tryggleiksalarmar til brukarar som treng dette.

Kontaktinformasjon tryggleiksalarmar:

Kontaktperson:

Janne Drevsjø (einingsleiar pleie og omsorg)

Tlf.nr.

56 58 98 50

 

Søknad:
Søknad om tryggleiksalarm vert å senda skriftleg til eining for pleie og omsorg. Søknadsskjema finn du i menyen til høgre på sida.

Betaling:
Eigenandelen for leige av tryggleiksalarm følgjer Samnanger kommune sine fastsette satsar.

Klage:
Søkjar kan klaga på vedtak om tryggleiksalarm. Ein eventuell klage skal sendast til:

Eining for pleie og omsorg
Tyssevegen 97
5650 Tysse

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.12.2019