Eining for teknisk drift

Eining for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, vegar, vass- og avløpsanlegg, fellesområde og friområde.

Eininga held til på Frøland, i lokale som kommunen leiger av BKK.

Endre Kulleseid er leiar for eininga. Angelica Reistad er reinhaldsleiar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 26.09.2016