Nød og vakttelefonar

Nedanfor finn du informasjon om offentlege nødtelefonar, samt om vakttelefonar i Samanger kommune.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 11.10.2010
Publisert 12.01.2016

Frå september 2015 har legevakta same telefonnummer i heile Norge. Nummeret er 116117 (etthundreogseksten etthundreogsytten).

Publisert 12.01.2016

Samnanger kommune innførte i 2009 ordning med teknisk vakttelefon, der innbyggjarane kan nå kommunen sin tekniske heimevakt utanom vanleg opningstid. 

Publisert 12.01.2016

Kommunen har døgnkontinuerleg vaktordning for brannbefal. Telefonnummer 952 95 462. NB! Ved melding om brann skal telefonnummer 110 nyttast. 

Publisert 28.03.2012
Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødmelding: 113
Publisert 28.03.2012

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Krisesenteret for Bergen og Omegn: 55 31 50 50