Barnevernteneste

Frå 01.06.2016 er det Bergen kommune (Arna og Åsane barneverntjeneste, avd. Samnanger) som tek hand om barneverntenestene i Samnanger. Dei har kontor i 3. etasje på Øyrane Torg i Indre Arna. 


Opningstider:
Klikk her for informasjon om opningstider. 

Telefonnummer:
Telefon: 55 56 26 00

Telefontid:  
Måndag til fredag kl. 07:45 - 15:00. 

E-postadresse: 
Bv.Arna@bergen.kommune.no

Barnevernsjef: 
Reidun Røv

Postadresse: 
Barneverntjenesten Arna og Åsane, avd. Samnanger
Postboks 73, Indre Arna
5888 Bergen

Internettside:
Klikk her for internettsida til Arna og Åsane barnevern, avdeling Samnanger. 
 

Barnevernvakta i Bergen
Samnanger kommune har også slutta seg til Barnevernvakten, som er lokalisert i Bergen.

Barnevernvakten er open alle dagar kl. 08.00 - 02.00, tlf.nr. 55361180. 

Nøl ikkje å ta kontakt med barnevernet dersom du er bekymra for eit barn eller har bruk for råd.

Utanom barnevernvakten sine telefontider kan ein ringja nasjonal alarmtelefon for barn og unge tlf.nr. 116111, eller politiet tlf.nr. 02800.  Kontaktinformasjon til statsforvaltaren i Vestland
Statsforvaltaren (tidlegare fylkesmannen) skal sjekka at barnevernet respekterer rettane til barn og ungdom som bur på institusjon. Barn og unge som bur på institusjon, kan ta kontakt med statsforvaltaren dersom dei ønskjer det. Kontaktinformasjon finn du her

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.01.2021