Bust√łtte Husbanken

Søknader om bustøtte til Husbanken vert teke imot av NAV Samnanger og vidaresendt til Husbanken for handsaming.

Nærare informasjon om ordninga med bustøtte finn du på Husbanken sine internettsider: www.husbanken.no. Der kan du også lasta ned søknadsskjema for bustøtte frå Husbanken (skjemaet finn du også her, i menyen til høgre på sida).

Ta elles kontakt med NAV Samnanger dersom du har spørsmål om ordninga med bustøtte. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.08.2015