Transportordning for funksjonshemma

Transportordninga er eit tilbod for personar som har varig funksjonshemming av ein slik art at dei ikkje utan vesentlege vanskar kan nytta vanleg kollektivtransport.

Meir informasjon finn du på Hordaland fylkeskommune sine nettsider: 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.10.2018