Vatn og avlaup

Nedanfor finn du lenker vedrørande vatn og avlaup i Samnanger kommune.  

Det operative ansvaret for kommunen sine vass- og avlaupsanlegg ligg til 
eining for teknisk drift.

Ansvaret for behandling av søknader m.m. knytt til vatn og avlaup ligg til eining for teknisk forvaltning

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.10.2018