Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Samnanger kommune.

Dei fleste ledige stillingar i Samnanger kommune vert publiserte i dataverktøyet WebCruiter.

For stillingar som er publiserte i WebCruiter, skal søknader fyllast ut og sendast inn elektronisk gjennom WebCruiter. Lenke til søknadsskjema finn du i den einskilde stillingsannonsen.

Oversikta over ledige stillingar er delt inn i:


Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista. 


 

Ledige stillingar utlyst i Webcruiter:

 

Ledige interkommunale stillingar

  • Det er for tida ingen utlyste interkommunale stillingar
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.11.2017
Publisert 09.08.2016

Barnehagane har behov for fleire ringjevikarar som kan dekka tilfeldige fråvær. Nærare opplysningar får du ved å ta kontakt direkte med barnehagane:

  • Dråpeslottet barnehage, tlf. 56 58 97 10 / 56 58 97 16

  • Vassloppa barnehage, tlf. 56 58 75 80

Publisert 09.08.2016

Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule har trong for "ringje-vikarar" til å dekka korttidsfråvær for

  • reinhaldarar
  • assistentar
  • lærarar


Nærare informasjon får du ved å ta kontakt direkte med skulane:

  • Samnanger barneskule tlf 56 58 99 80
  • Samnanger ungdomsskule tlf 56 58 99 60