Utleige av skular/kommunale bygg

Lag, organisasjonar og privatpersonar kan søkja om å få bruka lokala på skulane i samband med ulike aktivitetar og tilstellingar.

Det er rektor ved den einskilde skulen som administrerer dette. Ta derfor kontakt direkte med rektor ved den aktuelle skulen for meir informasjon.

Lag og organisasjonar kan også søkja om å bruka gymnastikksalen ved Vassloppa barnehage (tidlegare Nordbygda skule). Det er leiar for barnehageeininga som administrerer utleige av gymnastikksalen ved Vassloppa barnehage.Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.06.2013