Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Kommuneplan for Samnanger

Kommuneplanen er eit politisk dokument og eit handlingsprogram for kommunen for ein 10-årsperiode. 

Kommuneplanen er delt i ein samfunnsdel (tekstdel) og ein arealdel.

Samfunnsdelen (tekstdelen) av planen gjeld for perioden 2007 - 2017. Denne delen inneheld visjon, hovudmål og delmål for kommunen, samt oversikt over tiltak for å nå måla i planen. 

Arealdelen m/føresegner regulerer forvaltninga av areal og andre naturressursar i kommunen og gjeld for perioden 2004 - 2014.        

Kystsoneplanen er ein arealplan for kystsona, og denne gjeld framfor arealdelen i dei områda den dekkar. Planperioden er 2011 - 2023.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 06.09.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering