Kommuneplan for Samnanger

Kommuneplanen er eit politisk dokument og eit handlingsprogram for kommunen for ein 10-årsperiode. 

Kommuneplanen er delt i ein samfunnsdel (tekstdel) og ein arealdel.

Samfunnsdelen (tekstdelen) av planen gjeld for perioden 2007 - 2017. Denne delen inneheld visjon, hovudmål og delmål for kommunen, samt oversikt over tiltak for å nå måla i planen. 

Arealdelen m/føresegner regulerer forvaltninga av areal og andre naturressursar i kommunen og gjeld for perioden 2017 - 2027.        

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 28.10.2019