Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Reguleringsplanar

På denne sida vil du i framtida finna alle nye reguleringsplanar som vert vedtekne.


Gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet, vedteken i kommunestyret 20.06.2012


Områdereguleringsplan for Bjørkheimsområdet, vedteken i kommunestyret 20.06.2013.


Reguleringsplan for bustader ovanfor Bjørkheim, gbnr. 18/33, vedteken i kommunestyret 22.02.2012:


Frå tabellen under kan ein òg lasta ned tre kommunale reguleringsplanar som er digitaliserte. Eldre reguleringsplanar (kommunale og private) må ein kontakta kommunen for å sjå.

Reguleringsplanar
TekstPlanPlanføresegner
Reguleringsplan for Eikedalen hyttetunLast ned her (PDF, 2 MB)Last ned her (PDF, 14 kB)
Reguleringsplan for Gjerde - LønnebakkenLast ned her (PDF, 618 kB)Last ned her (PDF, 37 kB)
Reguleringsplan for Ytre TysseLast ned her (PDF, 2 MB)Last ned her (PDF, 21 kB)
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 06.09.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering