Bygging

Nye byggjereglar frå 01.07.2015
01.07.2015 vert det innført nye byggjereglar i Noreg. Føremålet med dei nye reglane er at det skal verta enklare å utføra mindre byggjetiltak på eigen eigedom utan å måtte søkja.

Forenklinga gir deg som skal byggja meir friheit, men du får òg eit større ansvar. Du må passa på at det du ønskjer å byggja er i tråd med lovverket, kommuneplanen og gjeldande reguleringsplan for området. Du må òg sjekka at tilbygget eller nybygget ditt ikkje stengjer for vass- eller avløpsleidningar under jorda.

Nedanfor finn du lenke til meir informasjon om dei nye reglane: Redusert byråkrati ved bygging og ombygging av våtrom
Frå 01.01.2012 er søknadsreglane for bygging og ombygging av våtrom endra. Det er mellom anna ikkje lenger nødvendig å søkja kommunen om ombygging av våtrom. Direktoratet for byggkvalitet har på sine nettsider lagt ut ei orientering om kva reglar som gjeld frå 01.01.2012.Diverse informasjon om reglar for bygging
www.byggsok.no finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om temaet bygging, til dømes byggereglar om ulike tiltakstypar som nybygg, endring på eksisterande, installasjonar, utvendige anlegg m.m. og andre tiltak.

 

På https://dibk.no/om-oss/pilot-veien-til-komplett-byggesoknad/ finn du veiviser - "Veien til komplett byggesøknad" - dersom du skal byggje for første gang f.eks. garasje eller bod.Byggblankettar/søknadsskjema
I menyen til høgre finn du lenke til skjema/blankettar i byggesaker. Samnanger kommune tek førebels ikkje imot elektroniske skjema/blankettar. Skjema/blankettar må derfor skrivast ut, underskrivast og sendast i posten eller leverast til Samnanger kommune.


Nærare informasjon om byggesaker kan du også få ved å venda deg til Teknisk eining

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 31.07.2017