Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Renovasjon

Samnanger kommune er medeigar i Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR). Det er derfor BIR som har det praktiske ansvaret for renovasjonstenestene i kommunen. BIR står også for innkrevjing av renovasjonsavgift frå abonnentar i Samnanger kommune.


Samnanger kommunestyre vedtok 10.12.2009 å gje BIR einerett til å utføra kommunen sine lovpålagde oppgåver innan hushaldningsrevisjon. Les vedtaket og saksutgreiinga her (PDF, 272 kB).

Du finn meir informasjon om renovasjonstenestene på BIR sine internettsider, mellom anna:

  • Tømmekalender
  • Åpningstider gjenvinningsstasjon
  • Prisar


Du kan også ringja BIR sitt kundesenter på telefon 815 33 030 for å få opplysningar om betalingssatsar etc. 

Gjenbruksstasjon
Den nye gjenbruksstasjonen i Samnanger opna i april 2004. Stasjonen ligg i Rossebotn, mellom Ådland og Hisdal. Du kan lesa meir om gjenbruksstasjonen på BIR sine internettsider.

Gjenbruksstasjonen i Rossebotn
Gjenbruksstasjonen i Rossebotn
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.02.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Linkgalleri (1)
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering