Renovasjon

Samnanger kommune er medeigar i Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR). Det er derfor BIR som har det praktiske ansvaret for renovasjonstenestene i kommunen. BIR står også for innkrevjing av renovasjonsavgift frå abonnentar i Samnanger kommune.


Samnanger kommunestyre vedtok 10.12.2009 å gje BIR einerett til å utføra kommunen sine lovpålagde oppgåver innan hushaldningsrevisjon. Les vedtaket og saksutgreiinga her (PDF, 272 kB).

Du finn meir informasjon om renovasjonstenestene på BIR sine internettsider, mellom anna:

  • Tømmekalender
  • Åpningstider gjenvinningsstasjon
  • Prisar


Du kan også ringja BIR sitt kundesenter på telefon 815 33 030 for å få opplysningar om betalingssatsar etc. 

Gjenbruksstasjon
Den nye gjenbruksstasjonen i Samnanger opna i april 2004. Stasjonen ligg i Rossebotn, mellom Ådland og Hisdal. Du kan lesa meir om gjenbruksstasjonen på BIR sine internettsider.

Gjenbruksstasjonen i Rossebotn
Gjenbruksstasjonen i Rossebotn

Linker
LinkBIR
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.02.2011