Kompetansesenteret for småkraft

Prosjektet "Kompetansesenter for småkraft" var eit treårig prosjekt initiert av Samnanger kommune og støtta av Hordaland fylkeskommune, Sparebanken Vest samt kommunar og kraftlag i regionen.

Prosjektet vart avslutta i 2013.

Sluttrapport frå prosjektet kan lastast ned nedanfor.

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 07.01.2014