Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Generelle reglar om betalingsfristar/forfall/purregebyr m.m.

Dersom forfall for eit kommunalt betalingskrav fell på ein laurdag, sundag, helligdag eller offentleg høgtidsdag vert forfall utsett til påfølgjande kvardag.

Dersom kommunen må purra på utsende rekningar, vert det lagt til eit purregebyr i samsvar med gjeldande lov-/regelverk.

Kommunen krev og inn forsinkelsesrente etter gjeldande lov- og regelverk.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 74 31
E-post :
nina.erdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Økonomisjef
Bunnhjørne
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering