Generelle reglar om betalingsfristar/forfall/purregebyr m.m.

Dersom forfall for eit kommunalt betalingskrav fell på ein laurdag, sundag, helligdag eller offentleg høgtidsdag vert forfall utsett til påfølgjande kvardag.

Dersom kommunen må purra på utsende rekningar, vert det lagt til eit purregebyr i samsvar med gjeldande lov-/regelverk.

Kommunen krev og inn forsinkelsesrente etter gjeldande lov- og regelverk.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011