Rådgjeving ved betalingsproblem o.l.

Økonomikontoret på kommunehuset kan hjelpa til med råd og rettleiing dersom du føler du er komen i økonomisk uføre og ikkje klarar å betala rekningar frå kommunen. Økonomikontoret har lang erfaring med dette og mynde til å ta avgjerd i ein del saker.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.04.2011