Vegnamn i Samnanger

Vegnamn
Kommunestyret gjorde i 2006 vedtak om vegnamn i Samnanger. Vegnamna/vedtaket er godkjent av Statens namnekonsulentar på Vestlandet. Det har også vorte gjort nokre endringar etter 2006.Husnummer
Som følgje av vedtaket om vegnamn, vert det også tildelt husnummer til husstandar/eigedomar i kommunen. Alle bustadhus og næringsbygg har fått vegadresse med eige husnummer. Huseigarar som har fått melding om tildelt husnummer, pliktar å kjøpa, setja opp og vedlikehalda husnummerskilt.   • Klikk her for nærare informasjon om reglar for tildeling av husnummer

  • Klikk her for nærare informasjon om reglar for utsjånad og plassering av husnummerskilta
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 19.12.2011