Vegnamn i Samnanger

Vegnamn
Kommunestyret gjorde i 2006 vedtak om vegnamn i Samnanger. Vegnamna/vedtaket er godkjent av Statens namnekonsulentar på Vestlandet. Det har også vorte gjort nokre endringar etter 2006.



Husnummer
Som følgje av vedtaket om vegnamn, vert det også tildelt husnummer til husstandar/eigedomar i kommunen. Alle bustadhus og næringsbygg har fått vegadresse med eige husnummer. Huseigarar som har fått melding om tildelt husnummer, pliktar å kjøpa, setja opp og vedlikehalda husnummerskilt. 



  • Klikk her for nærare informasjon om reglar for tildeling av husnummer

  • Klikk her for nærare informasjon om reglar for utsjånad og plassering av husnummerskilta
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 19.12.2011