Omsorgstenester

Eining for for heimetenester har ansvar for ulike omsorgstenester, mellom anna:

  • Heimesjukepleie
  • Praktisk bistand i heimen (heimehjelp)
  • Matombringing
  • Tryggleiksalarmar.


Nærare informasjon finn du i menyen til høgre på sida.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.04.2016