Ytre Tysse - bygging av miljøgate, kai og tusenårspark

Ytre Tysse skal "rustast opp", med miljøgate, ny kai og eit lite parkanlegg ("tusenårspark"). I tillegg skal det kommunale vass- og kloakkanlegget på Ytre Tysse utbetrast.

Det vil vera anleggsarbeid på Ytre Tysse heile hausten og vinteren 2010/2011. I denne perioden kan det verta ein del trafikkmessige utfordringar, men kommunen håpar at dei ikkje skal verta dei heilt store ulempene for dei som bur eller ferdast på Ytre Tysse. Arbeidet skal etter planen vera ferdig i mai-juni 2011.


Nedanfor finn du ein informasjonsplakat om utbygginga. Plakaten kan du også lasta ned her (PDF, 6 MB) (PDF-format).

Informasjonsplakat utbygging Ytre Tysse
Informasjonsplakat utbygging Ytre Tysse
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 11.02.2011