Offentlege nødtelefonar

Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk nødmelding: 113


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 28.03.2012