Vassloppa barnehage

Vassloppa barnehage har 5 avdelingar, der 4 avdelinger er i drift. Barnehagen har nyleg flytta inn i store moderne lokale i det som før var Nordbygda skule. 

For tida har Vassloppa barnehage:

  • 2 avdelingar for barn i alderen 0 til 3 år

  • 2 avdelingar for barn i alderen 3 til 6 år


Barnehagen har eigen gymsal og flott turområde.

Vassloppa barnehage vert leia av einingsleiar Anne Jorunn Fredriksen og assisterande styrar Aud Lygre Solvang.

Telefonnummer 56 58 75 80. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.09.2016