Opptak frå kommunestyremøtet 24.10.2019

Kommunestyremøtet 24.10.2019 vart overført direkte på internett. Det er no lagt ut opptak frå møtet.