Innbyggarservice

Eining for innbyggarservice vil bli oppretta som ny eining tidleg i 2020. Nøyaktig dato for oppstart av eininga er ikkje avklart. Den nye eininga vil bestå av følgjande noverande eining og avdelingar:

  • NAV Samnanger (kommunal del)
  • Kulturavdelinga
  • Sørvissenteret
Publisert av Jan Erik Boge (administratorbrukar). Sist endra 23.12.2019