Telefonnummer ved mistanke om koronasmitte

Det er oppretta eit eige telefonnummer til legekontoret i Samnanger for pasientar som mistenker koronasmitte; 48893212. Telefonen er open kvardagar kl. 09.00 - 14.00. 
 

Med verknad frå 16.04.2020 er opningstida for telefonen redusert noko i forhold til tidlegare. Telefonen vert med verknad frå 16.04.2020 besvart på kvardagar mellom kl 09.00 og 14.00. 

For generelle spørsmål om koronavirusutbrotet: benytt nasjonal informasjonstelefon: 81555015.
Sist endra 16.04.2020