Startside sakspapir og m√łteprotokollar

Her finn du offentlege saklister/møteinnkallingar og møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske hovudutvala. 

Dokument/saker som inneheld opplysningar som er unnatekne frå offentleg innsyn, vert ikkje lagt ut.  

Før 2011 vart ikkje møteinnkallingar/saksframlegg lagt ut. Frå og med 2011 vert både møteinnkallingar/saksframlegg og møteprotokollar lagt ut. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020