Tilskot til lokale kulturbygg

crowd-1056764_1920.jpg - Klikk for stort bilete  Søknadsfrist 15. januar 2021

Tilskot til lokale kulturbygg skal vera med på å etablera eigan lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd i Hordaland.


Tilskot kan gjevast til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

 

Sjå her for meir informasjon og søknadsprosess.

Publisert av Meline Heimdal Haugland. Sist endra 12.09.2020