Samnanger barneskule

Samnanger barneskule er ein skule med 7 årssteg og har om lag 200 elevar. Skulen ligg på Gjerde i Samnanger kommune, 4 mil aust for Bergen.

Samnanger barneskule vart etablert i august 2010, då Nordbygda skule og Gjerde skule vart slått saman til ein felles barneskule for heile kommunen.

Skulen på Gjerde vart offisielt opna 06.11.1998. Denne skulen er ein spesiell skule på fleire måtar. Me tør å kalla skulen vår for ein ekte miljøskule.
 

Ungdomsskulen har eiga heimeside: 

Samnanger barneskule - Klikk for stort bileteSamnanger barneskule

Publisert av Inge Aasgaard. Sist endra 09.03.2020