Redusert byråkrati ved bygging og ombygging av våtrom

Frå 01.01.2012 er søknadsreglane for bygging og ombygging av våtrom endra. Det er mellom anna ikkje lenger nødvendig å søkja kommunen om ombygging av våtrom. Direktoratet for byggkvalitet har på sine nettsider lagt ut ei orientering om kva reglar som gjeld frå 01.01.2012.


Ta kontakt med Teknisk eining ved behov for ytterlegare informasjon.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.02.2012